Zebaut

Zebaut is de naam van een oude heilige plaats, welke bij Boeto lag. Haar god was een reiger en werd Zebauti “die van Zebaut” genoemd. Afbeeldingen tonen hem in het midden van een bosje aan een waterloop (Petrie, Palace of Apries pl. 2, 6). Kees (Götterglaube 50) vermoedt daarom, dat Zebaut het oerbeeld van de geboorteplaats van Horus, het eiland Chemmis, was. Want Zebauti werd reeds vroeg door Horus van Pe overstemt. De herinnering aan hem heeft zich weliswaar wel staande gehouden. Op koningsfeestafbeeldingen komt hij tot in de late tijd zo nu en dan voor als vertegenwoordiger van beneden-Egypte (Médamoud 1931 pl. 1; Sethe, NGWG 1921, 33; Mariette, Mon. div. pl. 80).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *